2012 Sony Ericsson Open ,Miami,USA

2012 Sony Ericsson Open ,Miami,USA

Key Biscayne, 27/3/2012

Grigor DIMITROV (BUL)

Photo Ray Giubilo

2012 Sony Ericsson Open ,Miami,USA
Pin It